Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

 
  วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipแบบสำรวจวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipสิ่งก่อสร้าง ที่นี่
   

แบบสำรวจวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipสิ่งก่อสร้าง จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และ ชลบุรี

   
 
  วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipแบบสำรวจวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipสิ่งก่อสร้าง ที่นี่ (22/01/2561)
  ขอเชิญสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ (24/11/2560)
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) (23/05/2560)
  สัมมนาโครงการนำร่องจัดทำ PRTR จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 (15/01/2560)
  สัมมนาโครงการ JICA PRTR ในเดือน มิถุนายน 2558 (19/05/2558)
  รายงานวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip PRTR ผ่าน website กรมโรงงานวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip (02/06/2557)
  ความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR (28/05/2557)
  คพ จัดฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ (24/01/2557)
 เอกสารเผยแพร่  
  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา PRTR สมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2018
  กำหนดการสัมมนาและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2561
  แบบตอบรับ สัมมนา PRTR จังหวัดระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดการและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  agenda & map seminar PRTR 24 NOV 2017
  แบบตอบรับสัมมนา ชลบุรี 14-15 ธ.ค.60
  คู่มือวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipความเป็นอันตรายสารเคมีและวัตถุอันตรายให้แก่ภาคประชาชน (กรมโรงงานวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip)
  ความรู้เกี่ยวกับ สารเคมี และ ความเสี่ยง สำหรับประชาชน (กรมโรงงานวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip)
  มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ
  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipการตรวจวัด
  เพิ่มเติม...
 เอกสารบรรยาย  
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากแท็งก์
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  บรรยาย ระยอง พื้นฐานการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ
  บรรยาย ระยอง ภาพรวมของระบบ PRTR
  บรรยาย ระยอง โรงกลั่น
  บรรยาย ระยอง โรงงงานกำจัดของเสีย (used oil & landfill)
  บรรยาย ระยอง โรงงานบำบัดน้ำเสียและเตาเผา
  บรรยาย ระยอง โรงไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
  บรรยาย ระยอง วิธีการรายงานผ่านวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip
  บรรยาย ระยอง วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip เคมีและปิโตรเคมี
  เพิ่มเติม...
 คู่มือ  
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือ คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ
  คู่มือ การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากวิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipการตรวจวัด
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipปิโตรเคมี
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipพลาสติก
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipไฟฟ้า
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipไม้ (1)
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipไม้ (2)
  คู่มือ วิธีเล่นเกม Fishing Master | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantipยานยนต์
  เพิ่มเติม...
 กฎระเบียบฯ  
  เพิ่มเติม...